Zəmanət

 

             

                           Texnologiyalar, hansılara ki, etibar etmək olar

                           VAXTLA YOXLANMIŞ KEYFİYYƏT ZƏMANƏTLƏRİ


 

Dejuayo hovuzunu əldə edərək, siz yoxlanmış məhsula kapitalı qoyursunuz, hansına ki, dünyanın 75 ölkəsində müştərilər etibar edirlər. İstismarda möhkəmlik və uzun ömürlük – hovuzların istehsalında ən yaxşı zəmanətdir.


Beton konstruksiyaya 10 il zəmanət.


Mühəndislərin unikal texnologiya hazırlaması - Dejuayonun patentlənmiş çıxarılmayan taxtabəndidir, hovuzun badəsini qüsursuz möhkəm etməyə icazə verir. Özü aparan beton konstruksiya şaxtaya və torpağın hərəkətlərinə möhkəmdir. Dejuayo hovuzunun badəsinin konstruksiyası o qədər möhkəmdir ki, biz sizin sakitliyinizin görünməmiş zəmanətlərini veririk.

 

Roma pillekanina 10 il zəmanət.

Pillekan - sizin hovuzunuzun rahatlığının əhəmiyyətli elementidir. Pillekan  hazırlaması vaxtı çox hovuzların tikintisinin 40 illik təcrübəsi istifadə edilmişdi. Biz Roma pillekaninin misilsiz keyfiyyətində o qədər əminik,ki  10 il ona zəmanəti veririk!

 

 

 2 il Dejuayo filtrasiyasına zəmanətlər.

 

Boru filtrasiyası olmadan inqilabçı sistem bütün dünyada hovuzların tikintisinin çoxillik təcrübəsinə söykənərək Dejuayo mütəxəssisləri tərəfindən işlənirdi. Keyfiyyətin ciddi tələbləri filtrasiyanın istehsalçılarına təqdim edilmişdi, məhz: etibarlılıq, zərərsizlik, enerjiyə qənaət və ucuz xidmet. Filtrasiya sisteminin strukturuna biz elektrik avadanlığına 10 illik zəmanəti və 2 ili təklif edirik.Uzlük örtüsünə 10 il zəmanət - Layner

Su buraxmamaq qabiliyyətinə və üzlüyün şaxtaya davamlılığına örtü biz həmçinin tərəqqi edən zəmanəti veririk – 10 il.

 

 

  

Sayt OrangeStudio tərəfindən hazırlanmışdır